On Demand!!Zambian Music 2024Zambian SongsZD2

Chile One – Be My Teacher Mp3 Download

Chile One – Be My Teacher Mp3 Download 

44G Music Entertainments signed talented top-notch artist – Chile One MrZambia sometimes called Chile One comes through on the Zambian music scene with a brand new project tagged “The Boy From Chill Land”. The album The Boy From Chill Land is the forthcoming album of Chile One. Track number two (2) on the album is tagged “Be My Teacher“. This song is a masterpiece that you wouldn’t wanna miss out on.

ilovezedmusic.com is your #1 music & entertainment website. You can download songs from your favourite artists such as Yo Maps, Slapdee, Chile One, Macky 2, Rich Bizzy, Alifatiq, JK, Dizmo, Triple M, Coziem, 76 Drums and many other more. We are Zambia's #1 leading music website giving you the latest of releases and we do also have Old Zambian Music. Download, Listen & Enjoy. Play & Download the song below!

Download Now

Lyrics
Be My Teacher – Chile One Mr Zambia

My name is

Boy frome Chililand

Nalipo Kuwe

Nge cipole kuwire

Nalemona ati nine supplier wa ma light yapita muntambo kanshi kwaliba abasha na bashimya

Nga Melody ilya ibika abantu mu mood(i) kanshi Bufi

Nga ma loving nayena efyo yaba kumona ati muli babili kanshi uliweka

Teti mbepe ukutemwa nshaishiba

Call my Patson Daka pantu nine good kaplayer baishiba

Kankwebe reason nteyela umupila

Balinteyela saana umutima uyu

Reason ntobela imitima

Balintobela saana umutima uyu

Don’t go!

Baby, I am willing to learrrrrn.

Be my teacher

Be my personal teacher

Be my teacher

Baby Be my personal teacher

Be my teacher

Be my personal teacher

Be my teacher

Baby Be my personal teacher

Eya! Nalakucetekela shani ati walipusana

Ifyo ulelanda nalifyumfwapo

Ati tukopana tawakatale inhsapo inkumba bulili.

Nefyofine nalifyumfwapo

Do do do you really mean what you say?

Baby, don’t blame me

Balimpisha mumatipa, mumaloba nefifine ulenjeba paliko umuntu uwanjebele.

Eh! ala nibamambala tabapusana nesabi lya mamba

Nshilekupalanyako amano

Ndifye nelipusho, bushe niwe nkamarra?

Teti mbepe ukutemwa nshaishiba

Call my Patson Daka pantu nine good

kaplayer baishiba

Kankwebe reason nteyela umupila Balinteyela saana umutima uyu

Reason ntobela imitima

Balintobela saana umutima uyu

Don’t go!

Baby, I am willing to learrrrrn

Be my teacher

Be my personal teacher

Be my teacher

Baby Be my personal teacher

Be my teacher

Be my personal teacher

Be my teacher

Baby Be my personal teacher

Oh yeah! Kwempe!

Nafwaile nokuikulikapo

Pa Mulandu wachitemwiko

pano Nganshilipo

Nalipita mufyatapata pakatapa mwibende yawamapo

Umutima nalikata apa tamba tapali uwingapoka eco nkumbete

Eh! Wancitile kwati ka puba filyafine bashupa imbwa

Eh Balecita ngabangumina uku bambwesha nga kampombwa

Umbilical wandi uyu wasangwike nge cibansa ca bola

Belecita uwanaka ukwangalilamo mailo pa lwendo ninshi apola

Ala ninaka ukupapata papata apa ninjoina ibumba lya katata

Nga pamukoshi filya icikonko cipata

Efyo nacipata cistory caku Chipata

Ala Nalinaka ukupapata papata

Apa! ninjoine ibumaba lya katata

Nga pamukoshi filya icikonko cipata

Efyo nacipata cistory caku Chipataa

I can not lie anymore

Tired of pretending

It really hurts

I wanna have somebody

want to love somebody

I would then manage loving and caring for each other

sure I can’t do this agaiiiin

Be my teacher (Ndefwaya ukutemwana)

Be my personal teacher ( Am ready to love you)

Be my teacher

Baby be my personal teacher ( My baby Be my teacher)

Be my teacher( Be my teacher!)

Be my personal teacher

Be my teacher(Baby Be my teacher)

Be my teacher

Baby be my personal teacher

Be my teacher

Be my personal teacher

01   4 Na 5 Ft. Slapdee – Nalitumpa   Download
02   Towela Kaira ft. Vinchenzo – Relationship Drama   Download
03   Y Celeb – Zambia Ku Chalo (Album Mp3 Download & Zip)   Download
04   Y Celeb – Soldier   Download
05   Macky 2 ft. Chile One – Laka   Download
06   Y Celeb ft. Yo Maps & Macky 2 – Nali Chinga Kale   Download
07
 
Yo Maps – Kondwa   Download
08
 
Yo Maps Songs   Download
09
 
KB FT Triple M & Chewe – Kalema   Download
10
 
Driemo – Mzaliwa   Download

Content Tags

Chile One – Be My Teacher Mp3 Download

Chile One – Be My Teacher Mp3 Download

Chile One – Be My Teacher Mp3 Download

Chile One Mr Zambia – Be My Teacher Mp3 Download

Chile One – Be My Teacher download mp3

Back to top button